1. การติดตัั้ง WordPress และตั้งธีมวาไรตี้ไทย

  1. ติดตั้ง wordpress ให้เรียบร้อย  วิธีการติดตั้งอ่านตามนี้ละกันนะ
  2. ติดตั้งธีมว่าไรตี้ โดยแตกไฟล์ variety-thai-wordpress-theme.zip  ออกจะเห็นโฟลเดอร์หลักๆ   themes,plugins ใหัอัพโหลดไปไว้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์   ‘wp-content/’
  3. หลังจากอัพโหลดเสร็จแล้วให้เข้าไป wp-admin เข้าไปเลือกธีม Appearance คลิอแท็บ Themes เลือกธีม Thai Variety
  4. activate ปลักอินที่ต้องใช้

 

2. การตั้งค่า

  1. ตั้งค่าธีีมโดยคลิกแท็บ Appearance ->WPDT Options สำหรับตั้งค่าพื้นฐานของธีม  สไตล์รูปแบบ,ปรับแต่ง Favicon,Banner Ad,Google Analatics

  2. จัดการวิดเจ็ต

ตัวอย่าง :3. จัดการเนื้อหาและประเภทเื้นื้อหา

  1. จัดการประเภทเนื้อหา
  2. จัดการเนื้อหา

4. จัดการเมนู

  1. เพิ่มเมนู
  2. จัดการมีนู