1. ป้อนข้อมูลผู้โอน
  2. กรุณาใส่เอกสารอ้างอิงถ้ามี
  3. ป้อนวันที่และเวลาโอนเงินให้ตรง
  4. ป้อนยอดเงิน เลือกธนาคารที่โอน
  5. ส่งรายการแจ้งชำระเงิน

 

ชื่อ *
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
เลขที่อ้างอิง
ประเภทรายการที่ชำระ *
วันที่โอนเงิน เวลา *
จำนวนเงินที่โอน *
ธนาคารที่โอน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี สะพานควาย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ถนนนิมานเหมินท์ เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม: