ภาพบรรยากาศงานเปิดนิทรรศการ The fluence from the heritage of Siam